Het GIA in het algemeen

Het Genootschap voor Informatie Architecten (GIA) is in de lente van 1998 opgericht als beroepsvereniging voor Informatie Architecten. Als zelfstandig onderdeel van de NGGO was er bij oprichting reeds een ingerichte, actieve organisatie. Deze organisatie is verder uitgebouwd. GIA is een zelfstandig opererende organisatie.

Wat is het Genootschap van Informatie Architecten?

Er bestaat grote belangstelling voor het GIA als beroepsvereniging voor Informatie Architecten in Nederland. Dat blijkt onder meer uit de vele mensen die regelmatig op de hoogte worden gehouden van wat binnen GIA speelt. Voor het bestuur en de leden voldoende reden om het GIA snel verder uit te bouwen.

De GIA intervisiegroepen zijn de mogelijkheid met jouw vakgenoten een onderwerp helemaal uit te diepen. De intervisiegroepen worden door een werkgroeptrekker geleid en er participeren zo'n 4 tot 10 leden in. In maximaal 9 maanden levert een intervisiegroep haar eindproduct op. Het kan bijvoorbeeld een rapport, een presentatie, een gezamenlijke uitspraak of een artikel zijn. GIA biedt de werkgroepen het platform om haar eindproduct te presenteren door bekendmaking via bijvoorbeeld de pers, publicatie in een gerenommeerd vakblad, een lezing of een congres. Momenteel zijn er twee intervisiegroepen actief, te weten: Financiële instellingen en Communicatie.

CEPIS

In samenspraak met het VRI zijn standaard functie beschrijvingen van het Europese CEPIS beschikbaar gekomen. Samen met de eerste definitie van het begrip informatie architectuur zullen werkgroepen gaan kijken naar het opzetten van de nodige functieprofielen.

Samenwerking

GIA werkt als onafhankelijke organisatie. GIA is lid van het ITB en werkt samen met verenigingen en organisaties in het beroepenveld.

Copyright © 2008 Genootschap van Informatie Architecten.