De inschrijving om kans te maken op het gratis lidmaatachap is inmiddels gesloten. Binnenkort volgt de uitslag!

GIA: Het netwerk voor architecten en informatiemanagement professionals

- Elke maand een boeiende presentatie van een thought leader over een actueel onderwerp met aansluitende gratis netwerkborrel
- Zelfstandig, onafhankelijk en niet-commercieel
- gratis abonnement op het toonaangevende Tijdschrift IT-management van ICT Media (uitgeverij van o.a. CIO Magazine)
- kennis delen en interactie met vakgenoten via deelname Ronde Tafels (Center of Excellence).
- fikse kortingen op toonaangevende congressen en cursussen
- op de hoogte blijven van trends in uw vakgebied!

Belangrijke doelstelling:
Kennis en ervaringen delen door interactie en netwerkvorming van leden ondersteunen

Wat is het GIA?
Het Genootschap voor Architecten en informatiemanagers is de onafhankelijke beroepsvereniging van en voor architecten in de informatievoorziening en informatiemanagement professionals in Nederland.

Zelfstandig, onafhankelijk en
niet-commercieel
.
De vereniging is erop gericht om het beroep van de architect en informatiemanager te stimuleren en in te bedden in de samenleving.
GIA is de plaats waar je contacten legt met vakgenoten èn die contacten ook onderhoudt.
Je ontmoet vakgenoten op een open en laagdrempelige manier.  Bij ons vergaar, toets en deel je professionele kennis, met waardering voor de verschillen en overeenkomsten tussen jou en andere leden. Hier kom je tot nieuwe inzichten en leer je van elkaar.

Wat doet het GIA?
Bij ons komen de leden op de eerste plaats. Een belangrijk deel van onze activiteiten ligt dan ook in het faciliteren van netwerkvorming en educatie voor architecten en informatiemanagers.

Leden zijn over het algemeen werkzaam als architect of informatiemanager, in dienst bij een organisatie, als zelfstandige of bij een consultancybureau, IT-leverancier, opleider, beleidmakende of certificerende organisatie.

Kortom als jij behoefte hebt aan een professioneel netwerk ter inspiratie, ondersteuning bij jouw persoonlijke ontwikkeling binnen het vakgebied
en een klankbord voor ontwikkelingen in de eigen praktijk is het GIA voor er voor jou.
Ook geïnteresseerden in het vakgebied zijn van harte welkom.
Copyright © 2008 Genootschap van Informatie Architecten.